Varför ska jag donera blod?

Den enklaste anledningen att donera blod är också det bästa: när du donerar blod kan du rädda någons liv. För personer som behöver ytterligare motivationer finns det många andra skäl att överväga att ge bloddonation och att regelbundet skänka donation. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon syntetisk ersättning för helblod och att helblod och ett antal blodprodukter härrör uteslutande från givare, vilket innebär att en bloddonation ger det medicinska samhället en resurs som annars skulle vara ouppnåelig.

Enligt statistiken som upprätthålls av det amerikanska Röda Korset, behöver någon i USA blod varje vartannat sekund. Att upprätthålla blodtillförseln för att tillgodose behoven av blod är en svår uppgift, eftersom blodet har kort hållbarhet och brist är ett återkommande problem. Blod används vid operation, akut medicinsk behandling och behandling och hantering av ett antal sjukdomar. Behovet av blod, med andra ord, slutar aldrig.

Människor som är intresserade av samhällstjänst och vill bidra till sina samhällen kan vilja donera blod som ett sätt att engagera sig i samhället och främja gemenskapens välfärd. Patienter som har drabbats av blodtransfusioner kan vilja överväga att ge blod som ett uttryck för uppskattning för den anonyma givaren eller givarna som gynnade dem, och att ge blod också säkerställer att det blir blod när givaren, en vän eller en familjemedlem behöver Det. Personer som föredrar att veta var deras donation går kan involvera inriktad donation, bankera blod före ett kirurgiskt ingrepp för sig själv eller ge blod till en vän eller familjemedlem som behöver det.

En annan anledning att donera blod är att det kommer med en fri mini-fysisk. Medan människor inte ska donera blod om de tror att de är ohälsosamma eller använder bloddonation som en fri STI-screening, ger blod till att människor får en möjlighet att ses av en sjuksköterska som kommer att ta vitala tecken och ge grundläggande information om givarens hälsa, Och om problem identifieras när blodet screenas, kommer givaren att bli underrättad. Denna screening görs för att bekräfta att blodet kommer att vara säkert att använda, men det gynnar också givaren.

Människor med typ O negativt blod är i särskilt hög efterfrågan som givare, eftersom deras blod kan infunderas i någon. Personer med sällsynta blodtyper kan också uppskattas som givare, eftersom deras gåva av sällsynt blod kan hjälpa någon med samma blodtyp som kan vara i behov. Alla blodtyper är dock lika välkomna på blodbanker och bloddrifter.