Vad är skillnaden mellan azitromycin och doxycyklin?

När en person blir sjuk kan det bero på en infektion, med andra ord en snabbt reproducerande kropp av bakterier i kroppen. För att bidra till att motverka denna bakteriella tillväxt, som kan påverka hälsan negativt på ett negativt sätt, kan medicinska yrken föreskriva ett antibiotikum. Två vanligt föreskrivna antibiotika är azitromycin och doxycyklin, och även om de båda verkar för att bekämpa bakterier, skiljer de sig från kemisk struktur, verkningsmekanism och spektrum av mottagliga bakterier.

Azitromycin och doxycyklin är kraftfulla verktyg för att vinna kriget mot infektion. Azitromycin är allmänt känt som en Z-Pack eller Zithromax och tillhör en klass av antibiotika som är känd som makrolider. Det används för att behandla öroninfektioner, ont i halsen, lunginflammation och andra åkommor som orsakas av bakterier. Strukturen hos detta antibiotikum är komplex och dess verkningsmekanism är proteinsyntesinterferens, vilket förhindrar bakteriell replikation.

Doxycyklin är ett antibiotikum av tetracyklin-gruppen, som marknadsförs som det vanliga varumärket Vibramycin. Detta antibiotikum används oftast vid behandling av prostatit och sinusit och används dessutom för sexuellt överförbara infektioner, såsom syfilis och klamydia. Även om båda ämnena använder proteinsyntesinterferens för att upphöra med bakteriell replikation, gör de det på olika sätt.

Både azitromycin och doxycyklin är bredspektrum antibiotika. Detta innebär i grunden att de används för många olika bakterier som orsakar ett brett utbud av medicinska tillstånd. Det finns naturligtvis situationer som gör dem ineffektiva, till exempel unika stammar eller antibiotikaresistenta bakterier. Sällsynta stammar kan behöva hanteras genom användning av antibiotika som är av en annan kategori.

Antibiotikaresistens har under senare tid uppmärksammats av medicinska experter. Precis som evolutionen föreslår, utvecklas organismer på ett sätt som ger dem den bästa chansen att överleva. På grund av den vanliga användningen av antibiotika som azitromycin och doxycyklin har även bakterier utvecklats och blivit resistenta mot sådana behandlingar. Detta är farligt på grund av potentialen för bakterier som inte påverkas av någon form av medicinsk intervention, vilket leder till en infektion som inte kan kontrolleras genom medicin.

På grund av riskerna med medicinering, särskilt antibiotika, är det nödvändigt att en patient konsulterar en medicinsk professionell innan några behandlingsåtgärder påbörjas. Även om antibiotika kan hjälpa till att behandla potentiellt livsförändrande tillstånd, kan de också påverka en individ på ett sätt som överväger positiva effekter. Alla dessa faktorer bör beaktas innan man fattar beslut att ta antibiotika.