Vad är sambandet mellan strep hals och en styv nacke?

Förbindelsen mellan strep hals och en styv nacke kan bero på andra symtom och placeringen av nackstivheten. En del styvhet i nackens framsida kan uppstå med halsinfektion på grund av inflammationen. Om patienter märker att baksidan av nacken är stel och de har problem att titta ner eller vrida huvudet, kan detta vara ett tecken på hjärnhinneinflammation, en mycket allvarlig infektion. För att vara på den säkra sidan kan patienter föredra att ringa vårdcentral eller deras vårdgivare om de märker nackstivhet och inte är säkra på om de borde vara oroliga.

Strep hals är en vanlig infektion orsakad av Streptococcus bakterier som koloniserar halsen, vilket orsakar symptom som ömhet, smärta och hosta. Vissa fall löser sig själv men om symtomen kvarstår i mer än tre till fem dagar kan patienten få ett streptest för att kontrollera bakterierna. Om det är positivt kan antibiotika behandla infektionen och lösa inflammationen.

Om en patient har strep hals och en styv nacke utvecklas, kan detta vara ett resultat av inflammation orsakad av infektionen. Ömhet och styvhet ska ligga i halsens framsida, och patienten ska fortfarande kunna röra sig utan extrem smärta. När bakterierna dör, bör styvhet och svullnad också lösa. Det kan hjälpa till att dricka mycket vätskor för att främja immunhälsan, och vissa patienter kanske vill använda heta eller kalla packar i halsen, beroende på vilket får dem att känna sig mer bekväma.

Om en person har strep hals och en styv nacke som är primärt stel i ryggen, är det en anledning till oro. I fall av hjärnhinneinflammation tränger bakterier in i hjärnhinnan i centrala nervsystemet och kan orsaka en allvarlig infektion som kan leda till komplikationer som koma och död. Styvhet i samband med hjärnhinneinflammation tenderar att vara mer smärtsam och begränsar rörelseområdet, människor kan tycka att det är extremt svårt att titta ner mot bucklorna, till exempel på grund av täthet i nacken.

Streptokocker kan ibland orsaka hjärnhinneinfektioner, och är ett potentiellt problem med strep hals och en styv nacke. Medan denna komplikation är mycket sällsynt kan det vara en oro i fall där patienter har äventyrat immunförsvar eller en nyligen genomförd historia av operation på centrala nervsystemet. I dessa fall borde patienter och deras familjer redan vara medvetna om deras ökade risk för infektion och lämpliga åtgärder att vidta för att förhindra komplikationer som meningit. Till exempel kan en cancerpatient som utvecklar ont i halsen rapportera det till en medicinsk leverantör för att få behandling snarare än att vänta på att det ska lösas.