Vad är den cystiska kanalen?

Den cystiska kanalen är en liten kanal mellan gallblåsan och den gemensamma gallkanalen. Dess främsta funktion är att överföra gallan mellan gallblåsan och andra kanaler som är nödvändiga för matsmältningen. Det är typiskt beläget bredvid den cystiska artären, som levererar syrgas till både den cystiska kanalen och gallblåsan.

Matsmältningssystemet bryter ner maten med hjälp av gallan. Den cystiska kanalen spelar en viktig roll i denna process, överföring av gallren till och från gallblåsan och de hepatiska och vanliga gallekanalerna. Detta möjliggör det fria flödet av vitalvätskan, vilket hjälper till att behandla lipider i tunntarmen.

Förutom sin smala, kärlliknande form har den cystiska kanalen även en spiralventil. Spiralventilen är ett system av invecklade veck som stiger upp och faller med gallgången. Även om det finns något mysterium kring spiralventilens exakta funktion, är det vanligen troligt att överföring av gall och reglering av gallblåsans storlek är huvudansvaret för dessa svungande veck.

Under en cholecystektomi, som vanligen kallas gallblåsbärning, möjliggör häftning av den cystiska kanalen att gallblåsan tas ut. Både den cystiska artären och kanalen är försedda med små titanklämmor innan ett snitt görs mellan klämmorna. Gallblåsan separeras sedan lättare från levern och extraheras.

När gallret fungerar onormalt och inte kan bryta ner vissa fetter, som kolesterol kan gallsten utvecklas. Det finns en mängd olika platser i matsmältningssystemet där gallstenar kan bildas, men en av de vanligaste är i den cystiska kanalen. Om gallstenar blockerar denna kanal, resulterar en måttlig till extrem kramper vanligtvis i övre buken.

Det finns ett antal andra tillstånd som kan utvecklas på grund av blockering av den cystiska kanalen. Mirizzis syndrom uppträder till exempel när en gallsten hindrar denna kanal och blir påverkad. Detta leder till en svullnad av gallblåsan, och sällan kan det leda till att gallstenen äter bort i leverkanalen.

Ampullära tumörer är också relaterade till den cystiska kanalen. Dessa tumörer bildas i området i matsmältningssystemet som kallas ampulla av Vater, lokaliserad vid sammansättning av bukspottskörteln och vanliga gallgången. Ampullära tumörer hindrar en sund gallgångsoperation och hindrar ofta denna kanal, vilket förhindrar att den transporterar gallan till och från gallblåsan.