Vad är sambandet mellan hjärtklappningar och alkohol?

Hjärtklappningar och alkohol är ofta nära associerade, eftersom tung dricks kan vara en direkt orsak till hjärtklappning. Alkohol verkar som en stimulans för att öka hjärtfrekvensen och det kan ibland orsaka arytmier om de konsumeras för mycket. När en patient rapporterar till en sjukvårdspersonal med hjärtproblem kan utövaren be patienten en rad frågor att skanna för gemensamma riskfaktorer, inklusive frågor om alkoholkonsumtionsmönster. Det är tillrådligt att svara på dessa frågor så att vårdgivaren kan tillhandahålla lämplig behandling.

Anledningen till att alkohol stimulerar hjärtat är inte fullt ut förstått, men hjärtforskare har länge noterat en koppling mellan hjärtklappningar och alkohol. Måttlig alkoholkonsumtion, i synnerhet låga alkoholprodukter som öl och vin, kan faktiskt ge vissa hälsofördelar hos vissa patienter, men när människor dricker ofta eller tungt kan de riskera sig. Förutom att det är en potentiell orsak till hjärtklappning kan alkohol också höja blodtrycket, vilket stressar hjärtat och njurarna.

Andra stimulanser som koffein kan också orsaka hjärtklappning. I en annars frisk patient som utvecklar onormala hjärtrytmer kan den första medicinska rekommendationen vara att skära ned på stimulantanvändningen för att se om det hjälper. Tunga drinkare kan behöva delta i ett behandlingsprogram för att hjälpa dem att sluta dricka på ett säkert sätt. Måttlig till lätta drinkare kan försöka skära ut alkohol helt och hållet för att se om det här löser problemet. Sambandet mellan hjärtklappningar och alkohol är också viktigt för personer med befintliga hjärtproblem att överväga, eftersom de kan behöva vara försiktiga.

Vid tillbakadragande kan hjärtklappningar också vara ett problem. Personer som brukar dricka ofta kan uppleva ångest och andra psykologiska symptom eftersom de slutar dricka, även i en stödjande miljö som ett behandlingscenter. Dessa symtom kan vara associerade med hjärtklappning, vilket i detta fall indirekt är förenat med patientens historia av alkoholkonsumtion. Patienter som förbereder sig för alkoholavbrottsprogram kan vilja diskutera vanliga symptom så att de kan förbereda sig istället för att bli överraskad av händelser som hjärtklappning och illamående.

Personer som märker en personlig koppling mellan hjärtklappning och alkoholkonsumtion, till exempel en ökning av hjärtfrekvensen direkt efter att ha druckit, kan vara särskilt känsliga för drycker. Bland personer med asiatisk nedstigning är känsligheten för alkohol mycket vanlig, dessa patienter kan behöva undvika att dricka eller dricka i mycket måttliga mängder för att skydda deras kardiovaskulära hälsa. Andra människor kan få problem med hjärtklappning och alkohol efter hjärtattacker och andra händelser som påverkar kardiovaskulär funktion.